Aanvullende beurs

Financiële analyse 2020

Wij houden onze financiën bij via een Excel bestand, hieruit kunnen wij precies opmaken hoeveel uitgaven en inkomsten we hadden in een jaar of maand. We kunnen zo precies zien hoeveel ons vermogen is toegenomen of hoeveel we hebben uitgegeven ten opzichte van onze inkomsten. Een inzicht in je financiën is van belang zodat je weet wat je nodig hebt per maand en je FIRE nummer kan bepalen. Daarnaast helpt het je ook geen impuls uitgaven te doen, want als je een onzin aankoop doet zie je je spaarpercentage dalen.

Het is voor iedereen van belang om te weten waar je geld heen gaat, vandaar dat wij voor onszelf maandelijks vanaf januari 2021 een analyse doen van de inkomsten en uitgaven van die maand. Zo hebben we er grip op en kunnen we bijsturen op plekken waar het mis dreigt te gaan.

Inkomsten

Voor de inkomsten van 2020 is te zien dat salaris veruit het grootste deel beslaat, dit is normaal aan het begin van je FIRE reis, het komt namelijk niet aanwaaien! Hard werken en zoveel mogelijk verdienen zorgt ervoor dat je zo veel mogelijk kan investeren. Wat opvalt is dat dividend nog 0% bedraagt van onze totale inkomsten dit komt omdat Richard pas in mei 2019 is begonnen met het investeren in Indexfondsen met €500 per maand en ik pas in 2020 echt ben gaan investeren. Over de loop van de jaren zal dit aandeel een steeds groter deel uit gaan maken van onze totale inkomsten door de kracht van het achtste wereldwonder. Wel investeren wij ons dividend direct de volgende maand weer in de markt, zodat dit ook kan blijven groeien.

Daarnaast zie je dat 1% van onze inkomsten komt van de inkoop en verkoop van producten, we hebben dit jaar namelijk veel opgeruimd en op marktplaats verkocht, dit bracht toch weer een deel extra inkomsten op.

Opvallend is de 23% toeslagen en kinderbijslag, dit komt door de zorgtoeslag die wij nog ontvangen en mijn basisbeurs en aanvullende beurs. Daarnaast zie je nog 11% in giften dit komt doordat onze schoolkosten betaald zijn door familie, dit geld kwam dus binnen en ging er gelijk weer uit aan boeken, collegegeld en andere schoolbenodigdheden.

Uitgaven

Huishoudelijke uitgaven
Dit is onze grootste uitgavenpost hieronder vallen in onze Excel sheet de kosten voor:
Boodschappen/eetkosten
Apparatuur
Huisdieren
Educatie/schoolgeld/boeken
Mobiel abonnement
Kosten voor bankrekeningen
Overige huishoudelijke uitgaven

daarvan zijn de kosten voor educatie/schoolgeld/boeken de hoogste kosten dit komt doordat Richard een nieuwe opleiding is gestart en veel boeken moest kopen. Daarnaast betalen wij allebei college geld waarvoor er €3300 word afgedragen aan de scholen.

De tweede grote kostenpost in de categorie huishoudelijke uitgaven waren de boodschappen/eetkosten wij betalen namelijk per persoon €40 per week voor eten en inwoning dit is niet veel maar aan het eind van het jaar toch een van de grote kostenposten.

Daarnaast was apparatuur en meubilair dit jaar een wat grote kostenpost omdat we een nieuw bed hebben gekocht dit woog dus zwaar mee in deze categorie.

Woonlasten
Omdat we nog bij Richards ouders wonen, hebben we geen woonlasten die we moeten betalen. Wij betalen wel voor ons eten die zitten in de huishoudelijke uitgaven verwerkt. Deze zal dus later een groter deel uit gaan maken van de uitgaven maar voor nu is deze nog 0%.

Vervoer
Onder deze post vallen de kosten die verbonden zijn met vervoer het gaat hier dus om kosten die we maken aan onze scooter, vliegtickets, het openbaar vervoer, en eventuele kosten in brandstof buiten de scooter om.

Een van de grootste uitgaven dit jaar voor vervoer was voor mijn rijbewijs deze werd gevolgd door de kosten voor de brandstof en daarna pas door de vliegtickets. Helaas hebben wij niet veel kunnen reizen in 2020 en we denken dan ook dat dit in het volgende jaar ook weer rond de 12% van de totale uitgaven zal komen.

Persoonlijke verzorging
Dit was de een na grootste kostenpost van 2020 hieronder is het zwaargewicht de kosten voor de zorgverzekeringen. Wij betaalde samen €224,- per maand aan zorgverzekering omdat wij allebei een verhoogd eigen risico hebben valt dit bedrag nog mee. We hebben dit jaar ook geen gebruik hoeven maken van ons eigen risico een mooie besparing dus! Daarnaast valt onder deze post de kosten voor kleding welke eigenlijk erg mee vallen we samen voor nog geen €600,- aan kleding gekocht hieronder vallen ook een winterjas en een paar schoenen voor mij die nog jaren mee kunnen!

Amusement
Helaas maar 9% van onze uitgaven naar amusement gegaan. Hieronder vallen dagjes uit… die konden natuurlijk niet doorgaan door alle corona omstandigheden. Wel hebben we redelijk wat geld uit kunnen geven aan uiteten en lekkernijen zo’n €900,-. Daarnaast waren er nog de sport abonnementen van mij en Richard, ik danste aan het begin van het jaar nog tot de corona crisis en Richard deed grappling (Brazilian Jiu Jitsu)

Giften/ donaties
3% van onze uitgaven waren in de vorm van giften en donaties dit waren eigenlijk allemaal cadeaus voor elkaar en voor familieleden met kerst, sinterklaas en verjaardagen. Een mooi percentage

Juridische kosten
Wij hadden dit jaar helaas een boete van €65 euro, helaas zuur geld, Richard dacht dat we niet hoefde te betalen met parkeren op zondag. Daar dacht handhaving toch even anders over! Toch is dit nog afgerond 0% en dus geen groot deel van onze uitgaven.

Afbetalingen leningen
Wij hoeven geen leningen af te betalen dit zorgt ervoor dat deze uitgavenpost 0% is dit willen wij ook graag zo houden!

Inkomsten en uitgaven verhouding

De verhouding van je inkomen en je uitgaven ofwel het deel wat je spaart en wat je uitgeeft geeft een goed beeld van wat je per jaar kan investeren van de binnengekomen euro’s alleen kan je dit natuurlijk op verschillende manieren berekenen. Zoals je ziet in de cirkeldiagrammen is er een verschil van 11% als het gaat om het gespaarde bedrag ten opzichte van de inkomsten. Wij tellen dan ook alle inkomsten mee normaal en gaan uit van de 58% gespaard in 2020. Wanneer we zouden kijken naar giften die we hebben gekregen welke direct worden uitgegeven aan een doel zoals zorgkosten en zorgtoeslag en de kosten van school zouden we dus kunnen rekenen met een spaarpercentage van 69% maar dit is niet eerlijk omdat als we het zelf zouden moeten betalen het ook uitgaven zijn. Wij gaan in de komende maandelijkse analyses dus altijd uit van de eerste berekening.

58% gespaard dat is heel wat! Wij hebben onze benchmark voor 2020 gesteld op 50% sparen ten opzichte van uitgaven. Dit hebben we dan ook ruim gehaald met 8%! Meer dit kan natuurlijk ook door coronacrisis komen maar voor 2021 gaan wij er weer voor om 50% van ons inkomen te sparen en investeren.

Toename vermogen

 Ons netto vermogen samen is in 2020 met 146% toegenomen dit is een heel mooi resultaat dit betekend dat bijna anderhalf keer ons vermogen van januari erbij is gekomen. Voor iedere €1,- die we hadden zijn er nu €2,46 in ons vermogen. Deze groei zal langzaam af nemen omdat het bedrag van je netto vermogen steeds groter word ten opzichte van je inkomsten.

Het vermogen van Richard is net verdubbeld met een toename van 107% daarentegen is mijn vermogen toegenomen met wel 410% dit werd medemogelijk gemaakt door de basisbeurs en aanvullende beurs van ome DUO. Mijn vermogen was dus 5 keer zo groot geworden in een jaar!

De kleine dip in april is natuurlijk de corona crash van de aandelenmarkt, omdat het vermogen dat belegd is tegenover het spaargeld daar nog maar een klein deel was valt de crash in ons vermogen mee.

Fire percentage begin en eind van 2020

Aan het begin van 2020 stond onze FIRE meter op 2.32% dit betekend dat we op 2% waren van het vermogen van wat we nodig hadden om Financieel onafhankelijk te zijn, met de uitgaven van dit moment. Let wel dit is alleen gerekend over het belegd vermogen. Hierbuiten vallen dus de buffer en het niet of nog niet belegde vermogen.

Het einde van het jaar gaf een ruime verdubbeling als het gaat om het FIRE getal 5.82% dit is een mooie toename in één jaar tijd! Hoe verder je bent op je reis hoe sneller het zal gaan doordat je geld dan harder kan gaan werken dan jij werkt.